Prelegenci Konferencji PM2 w Łodzi

Marzena Łukasiak

Business Transformation Manager
Triumph International

Liderka transformacji biznesowej, skutecznie łączy strategiczne cele organizacji z możliwościami technologii.

Zorientowana na dostarczanie wartości biznesowej poprzez wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych. Skutecznie tworzy i rozwija globalną strategię transformacji biznesu w obszarze digitalizacji sprzedaży/ e-commerce. Poprzez kwestionowanie starych sposobów pracy i ciągłe poszukiwanie automatyzacji, wspólnie z zespołem, dostarcza innowacje dla Triumph International. 

Całym sercem związana z zarządzaniem projektami: PMP, Agile, Change Management Practitioner, MSP Practitioner. Doświadczona w realizacji programów i wielostrumieniowych projektów oraz osiąganiu celów w złożonym środowisku biznesowym, w którym zmiany są nieuniknione.

Pasjonatka User Experience, kliento-centryczności oraz Lean, adaptując te koncepcje jako podstawowy kierunek zmian biznesowych.