Prelegenci Konferencji PM2 w Łodzi

Jolanta Kuruc, Prelegentka konferencji PM2 PMI Łódź

Jolanta Kuruc

Wykładowca w Laba International Business School, Senior Project and Program Manager w Kyndryl

Od siedmiu lat jest wizytującym wykładowcą akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykłada zarządzanie projektami na studiach podyplomowych oraz w programie Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sześciokrotnie nagradzana w ramach programu IBM Recognition Centre za swoje osiągnięcia w zarządzaniu projektami, w tym nagrodą Eminence and Excellence Cash Award 2014 za zarządzanie projektem w sytuacji kryzysowej. Wielokrotnie nagradzana za wyjątkowe osiągnięcia w organizacji, w tym za rozwiązanie problemów biznesowych poprzez zarządzanie konfliktem, usprawnianie komunikacji, budowanie relacji biznesowych i promowanie metodyk zwinnych. W Labie prowadzi kursy z Project Management.